Assist

Assist is een initiatief vanuit de Heracles Foundation en het ROC van Twente. Assist kent een traject  van vijf weken voor studenten die vastlopen in het reguliere onderwijs vanwege gedrags- en motivatieproblematiek. Daarbij hebben ze moeite met het herkennen en erkennen van hun eigen aandeel. Hierdoor lukt het onvoldoende om een eigen, werkbare hulpvraag te formuleren. 

Het doel is dat de student inzicht krijgt in zijn huidige situatie en hierbij zijn hulpvraag kan formuleren.  Vanuit die hulpvraag formuleert de student zijn/haar gewenste situatie en zijn doel.  Studenten gaan onderzoeken wie zij zijn, welke kwaliteiten en valkuilen zij hebben, waar zij tegenaan lopen, welke hulp zij hierbij kunnen gebruiken en wat zij er zelf aan kunnen doen. Deze informatie wordt, samen met de student, samengevat in een rapportage mét daarbij een concreet vervolg- stappenplan hoe verder.  

Het groepstraject kenmerkt zich door een provocatieve manier van begeleiden, waarbij de nadruk wordt gelegd op het spiegelen van houding en gedrag. Oplossingsgericht en ervaringsgericht leren staat hierbij centraal, waarbij elementen van sport, improvisatie en koken als middel dienen om inzichten te verkrijgen.

Het Loopbaancentrum neemt een centrale rol in. De jeugdhulpverleners van het loopbaancentrum voeren het eerste gesprek met de student om helder te krijgen welke problematiek er speelt en of het traject passend is. Zij betrekken actief het netwerk van de student en zoeken interne en externe afstemming met betrokkenen partijen. Gedurende het traject blijft de Jeugdhulpverlener van het Loopbaancentrum betrokken en bieden zij ook de nazorg aan studenten.

Studenten keren na hun deelname mogelijk terug of door naar:

 • Huidige opleiding
 • Nieuwe opleiding
 • Ander traject (bijvoorbeeld SBK/invoeg/JIT)
 • Werk
 • Hulpverlening

Doel

 • Voortijdig schoolverlaten voorkomen 
 • Jongeren tot 23 jaar die moeite hebben om een opleiding met een diploma af te ronden een steuntje in de rug bieden
 • Jongeren die de school hebben verlaten zonder dat ze een MBO-diploma op minimaal niveau 2 hebben behaald een steun in de rug bieden
 • VMBO-leerlingen die moeite hebben om een juiste beroepskeuze te maken een steun in de rug bieden

CollegeleerBedrijf 

Collegeleerbedrijf M&Ooi Geregeld! is een leerbedrijf waarin studenten echte opdrachten uit het bedrijfsleven uitvoeren onder begeleiding van docenten én professionals uit het bedrijfsleven.

Studenten van de mbo niveau 4 opleidingen Financieel, Juridisch en Management Assistant gaan in multidisciplinaire groepen met opleiding overstijgende opdrachten aan de slag om zo niet alleen de geleerde theorie in de praktijk te brengen, maar tevens te werken aan life skills.

Als opdrachtgever nodigt de Heracles Foundation twee keer per schooljaar een groep van CollegeLeerBedrijf uit om aan de slag te gaan met een (sociaal-maatschappelijk) vraagstuk binnen de club. De studenten gaan vervolgens, in nauwe samenwerking met Heracles Almelo, acht weken onderzoek doen en sluiten het programma af met een eindpresentatie voor de club.

Doel

 • Het aanbieden van praktijk gerichte onderzoeksvragen 
 • Het geven van een uniek kijkje in de keuken van een betaald voetbalorganisatie 
 • Het aanbieden van de kans om te werken voor Heracles Almelo 
 • Studenten breed te oriënteren op het werkveld wat er is 

Rolstoeltribune

Heracles Almelo is een thuis voor iedereen. De Heracles Foundation wil dat het bezoeken van wedstrijden in het Asito stadion voor iedereen toegankelijk is. Voor onze mindervalide supporters is er een Rolstoeltribune ingericht. Op deze tribune kun je samen met je begeleider ongestoord genieten van de wedstrijd.

De tickets kunnen zowel in een seizoenkaart als in losse tickets afgenomen worden. Ook kan de Heracles Foundation personen en begeleiders uitnodigen voor wedstrijden. 

Doel 

 • Het aanbieden van de Heracles beleving voor mensen met een lichamelijke beperking 

Kampioenenparade

De kampioenenparade is een ereronde in het Asito stadion voor de Almelose sportkampioenen. Jaarlijks organiseren Heracles Almelo en het Sportbedrijf Almelo dit evenement om de Almelose kampioenen in het zonnetje te zetten. Onder het toeziend oog van duizenden supporters kan je de vlag van jouw vereniging hijsen en samen met je teamgenoten genieten van een terechte staande ovatie. Voorafgaand aan de wedstrijd worden alle kampioenen feestelijk gehuldigd in de IISPA.

Wensverzoeken 

Heracles wordt wekelijks overspoeld door talloze verzoeken, uiteenlopend van handtekeningen tot een laatste wedstrijdbezoek.

Indienen 
Een wens indienen kan via foundation@heracles.nlOm kwaliteit van wensen te waarborgen kan de club niet ieder verzoek inwilligen.