Sociale verbondenheid

De Heracles Foundation is een thuis voor iedereen. Met de kracht van Heracles Almelo, haar spelers en haar stadion streeft de Heracles Foundation naar het geven van een warme en veilige omgeving waarin iedereen samenkomt. Dit doen we op een duurzame manier. Herhaaldelijk mensen samen brengen. Verbondenheid verwijst naar een gevoel van samenhorigheid, het hebben van een hechte band met mensen in je omgeving, het gevoel dat je bij elkaar hoort. Hier staat de Heracles Foundation voor!

Heracles Football Memories 

Heracles Foundation gaat in samenwerking met SIZ Twente en Football Memories voetbalherinneringen ophalen. Onder leiding van SIZ Twente ontmoeten ouderen elkaar op Erve Asito om samen herinneringen op te halen over het voetbalverleden van de club. Het initiatief staat volledig in het teken van het verbinden van mensen met eenzelfde passie om daarmee hun sociale contacten te versterken. 

Voor veel deelnemers zijn sociale interacties niet meer vanzelfsprekend. Daarom willen de initiators middels dit project iets doen aan de beperkte socialiteit. Het doel van de actie is om herinneringen actief te activeren in groepsverband, emoties terug te laten komen en het gevoel van vroeger te herbeleven. 

De sessies vinden plaats op de tweede dinsdag van elke maand. De sessies duren net zo lang als een voetbalwedstrijd: twee keer 45 minuten met een pauze van een kwartier. De deelnemers melden zich in de middag en nemen samen met de begeleiders plaats aan een tafel waarop foto’s, plakboeken, oude voetbalschoenen, krantenknipsels en spelersportretten liggen. Wanneer ‘het fluitsignaal’ voor de aftrap klinkt, is het tijd om voor even terug te gaan naar die goede oude tijd.  

Elke sessie staat er weer een nieuw thema centraal die vormgeeft aan de middag. Thema’s als het kampioenschap van 2005, cultheld Everton of de bouw van het stadion zijn hier pakkende voorbeelden van. 

De sessies worden begeleid vanuit SIZ Twente en Football Memories. De aanwezige vrijwilligers en begeleiders zijn vooraf getraind door beide organisaties.

Doel

  • Het (preventief) bestrijden van sociale isolement onder de doelgroep ouderen die leiden onder dementie.  
  • Het gezamenlijk ophalen van voetbal herinneringen en het delen van elkaars ervaringen 


Heracles Toafelproat 

“Toafelproat” is een initiatief van de Ouderen Vereniging Almelo (OVA). Sinds januari 2019 is er maandelijks in het Huis van Katoen en Nu een Toafelproat. Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de OVA, Heracles Almelo, Huis van Katoen en Nu en de “Vrienden van ’t Hookhoes”.

Iedere laatste maandagmiddag van de maand is er een nieuwe editie van Toafelproat, waarbij er een gast wordt uitgenodigd om zijn mooiste Heracles Almelo-verhaal te delen met de aanwezige deelnemers.

Onder het genot van een kop koffie of thee en, natuurlijk niet te missen, een lekker stukje cake worden de mooiste verhalen over Heracles Almelo gedeeld. De deelnemers komen van alles te weten over de spreker en vullen maar al te graag aan met de ervaringen die zij hebben meegemaakt. Ook worden de laatste updates en gespeelde wedstrijden van Heracles nog even doorgenomen. Kortom: op een laagdrempelige manier praten over de belangrijkste bijzaak van het leven; voetbal!

Doel

  • De sociale verbondenheid stimuleren voor de doelgroep 60-plussers
  • Het (prevenief) bestrijden va nsociale isolement onder de doelgroep 60-plussers