Wat doet de Heracles Foundation?

Heracles Foundation
“Waar grenzen niet bestaan”

Met de Heracles Foundation neemt Heracles Almelo haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio. Deze verantwoordelijkheid tonen we door middel van het opzetten en/of ondersteunen van tal van projecten en activiteiten op het gebied van kansengelijkheid, sociale verbondenheid en vitaliteit. Onze invloed zetten we in voor een talentvol, sociaal verbonden en gezond Almelo en omstreken. Door gebruik te maken van onze bekendheid, kennis, kunde en het vermogen om mensen samen te brengen. Want deze presentaties hebben evenveel prioriteit als de sportieve prestaties.

Voetbal en de maatschappij zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en de Heracles Foundation draagt dit uit. We zijn er voor iedereen. Wij doen dingen op onze manier. Zonder gekke fratsen. Wij durven te kiezen voor onszelf en onze omgeving. Wij durven te kiezen voor wat goed is voor de Heracles Foundation. Ook als dat even niet gewoon is. Wij zijn de club zonder vooroordelen. Gewoon doen, maar buitengewoon zijn. Dat is typerend voor de Heracles Foundation. Jaarlijks organiseren we twintig projecten en bereiken we ruim 33.000 mensen.

Gezond
De Heracles Foundation is een topsport organisatie met vitaliteit hoog in het vaandel. Wij ondersteunen mensen zowel fysiek en mentaal als emotioneel. Wij streven ernaar om iedereen in en rondom Almelo aan te sporen tot een gezond lichaam met een gezonde geest. Klik hier voor meer informatie over de projecten.

Sociaal
De Heracles Foundation is een thuis voor iedereen. Met de kracht van Heracles Almelo, haar spelers en haar stadion streeft de Foundation naar het geven van een warme en veilige omgeving waarin iedereen samenkomt. Klik hier voor meer informatie over de projecten.

Talent
In Nederland bestaat grote sociale, culturele en economische ongelijkheid tussen verschillende mensen en groepen. De Heracles Foundation streeft naar gelijke kansen voor iedereen in en rondom Almelo. Klik hier voor meer informatie over de projecten.

Recent nieuws vanuit Heracles Foundation