Wat doet de Heracles Foundation?

Voetbal en de maatschappij zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en de Heracles Foundation draagt dit uit. We zijn er voor iedereen. Wij doen dingen op onze manier. Zonder gekke fratsen. Wij durven te kiezen voor onszelf en onze omgeving. Wij durven te kiezen voor wat goed is voor de Heracles Foundation. Ook als dat even niet gewoon is. Wij zijn de club zonder vooroordelen, de club waar grenzen niet bestaan. Gewoon doen, maar buitengewoon zijn. Dat is typerend voor de Heracles Foundation.

Jaarlijks organiseren we 14 projecten en bereiken we ruim 2700 mensen.

We richten ons op 4 verschillende pijlers:

  • Kansengelijkheid 
  • Laaggeletterdheid 
  • Vitaliteit 
  • Sociaal verbondenheid 

Projecten

  • Kansengelijkheid 
  • Laaggeletterdheid 
  • Vitaliteit 
  • Sociaal verbondenheid