Missie 

De Heracles Foundation benut de maatschappelijke impact van Heracles Almelo in de regio. Via de Heracles Foundation geven we met tal van projecten en activiteiten vorm aan onze maatschappelijke betrokkenheid. De Heracles Foundation verbindt en wij ondersteunen organisaties in de omgeving Almelo met maatschappelijke doelen. De mensen om ons heen zijn degenen die Heracles buitengewoon maken!

Visie 

Voetbal en de maatschappij zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en de Heracles Foundation draagt dit uit. We zijn er voor iedereen. Wij doen dingen op onze manier. Zonder gekke fratsen. Wij durven te kiezen voor onszelf en onze omgeving. Wij durven te kiezen voor wat goed is voor de Heracles Foundation. Ook als dat even niet gewoon is. Wij zijn de club zonder vooroordelen, de club waar grenzen niet bestaan. Gewoon doen, maar buitengewoon zijn. Dat is typerend voor de Heracles Foundation.

Het beleidsplan

Meer informatie over de Foundation en haar plannen, zie het beleidsplan.


Het bestuur

De Heracles Foundation is een stichting en heeft zijn eigen overkoepelend bestuur. Het bestuur volgt de dagelijkse gang van zaken op afstand en keuren jaarlijks de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag goed. Daarnaast worden ze, indien nodig, geraadpleegd bij ingrijpende keuzes. Het beloningssysteem van het Heracles Foundation bestuur is vrijwillig.

Het bestuur bestaat uit de volgende drie mensen: 

Gerrald Albersen
Voorzitter

Jeffrey Hinnen
Penningmeester

Lieneke Bolhuis
Secretaris 


Het team

Het team van de Heracles Foundation bestaat uit twee medewerkers. De Foundation werkt zeer nauw samen met Heracles Almelo. Het team van de Foundation maakt direct ook deel uit van de organisatie van Heracles Almelo. 

Joep Hiddink
Medewerker MVO

Contact via j.hiddink@heracles.nl

Lisa Ainsley
Community Marketeer

Contact via l.ainsley@heracles.nl


RSIN-Nummer:

822102791