Met de Heracles Foundation neemt Heracles Almelo haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio. Deze verantwoordelijkheid tonen we door middel van het opzetten en/of ondersteunen van tal van projecten en activiteiten op het gebied van kansengelijkheid, sociale verbondenheid, laaggeletterdheid en vitaliteit.

Missie 

Heracles Almelo wil met de Heracles Foundation haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in de regio. De Heracles Foundation organiseert en ondersteunt tal van projecten en activiteiten met de regionale behoeften als belangrijkste focuspunt. De individuen en groepen die het nodig hebben staan centraal. Wij zijn de club zonder vooroordelen, de club waar grenzen niet bestaan. Gewoon doen, maar buitengewoon zijn.

Visie 

Voetbal en de maatschappij zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wij streven naar kansengelijkheid, algehele sociale verbondenheid, een vermindering van de laaggeletterdheid en een verbetering van de vitaliteit voor iedereen in en rondom Almelo. Heracles Almelo is meer dan voetbal. De Heracles Foundation is er voor iedereen.

Het beleidsplan

Meer informatie over de Foundation en haar plannen, zie het beleidsplan.


Het bestuur

De Heracles Foundation is een stichting en heeft zijn eigen overkoepelend bestuur. Het bestuur volgt de dagelijkse gang van zaken op afstand en keuren jaarlijks de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag goed. Daarnaast worden ze, indien nodig, geraadpleegd bij ingrijpende keuzes. Het beloningssysteem van het Heracles Foundation bestuur is vrijwillig.

Het bestuur bestaat uit de volgende drie mensen: 

Gerrald Albersen
Voorzitter

Jeffrey Hinnen
Penningmeester

Lieneke Bolhuis
Secretaris 


Het team

Het team van de Heracles Foundation bestaat uit twee medewerkers. De Foundation werkt zeer nauw samen met Heracles Almelo. Het team van de Foundation maakt direct ook deel uit van de organisatie van Heracles Almelo. 

Joep Hiddink
Medewerker MVO

Contact via j.hiddink@heracles.nl

Lisa Ainsley
Community Marketeer

Contact via l.ainsley@heracles.nl


Gegevens stichting Heracles Foundatin:

RSIN: 822102791
KVK: 08220694
IBAN: NL12RABO0338437495