Missie
Heracles Almelo wil met de Heracles Foundation haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in de regio. De Heracles Foundation organiseert en ondersteunt tal van projecten en activiteiten met de regionale behoeften als belangrijkste focuspunt. De individuen en groepen die het nodig hebben staan centraal. Onze invloed zetten we in voor een talentvol, sociaal verbonden en gezond Almelo en omstreken. Door gebruik te maken van onze bekendheid, kennis, kunde en het vermogen om mensen samen te brengen. Want deze prestaties hebben evenveel prioriteit als de sportieve prestaties.

Visie
Voetbal en de maatschappij zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Onze invloed zetten we in voor een talentvol, sociaal verbonden en gezond Almelo en omstreken. Door gebruik te maken van onze bekendheid, kennis, kunde en het vermogen om mensen samen te brengen. Want deze prestaties hebben evenveel prioriteit als de sportieve prestaties. Heracles Almelo is meer dan voetbal.

Ambitie
De ambitie van de Heracles Foundation is het bijdragen aan het geluk van de inwoners van gemeente Almelo en omstreken. Het Bruto Twents Geluk is een optelsom van zaken die maken dat het in Twente goed wonen, werken en leven is. Bij Netto Geluk gaat het om het geluk van een ieder individu afzonderlijk, het is persoonlijk en daarom voor iedereen anders. Tevreden en gelukkige inwoners zijn ook voor Heracles Almelo belangrijk. Daarom is er ruimte voor investering.

De ambitie voor gelukkige inwoners van gemeente Almelo en omstreken meten we aan de hand van het Bruto Twents Geluk. De Brede Welvaarts Indicator (BWI) meet niet alleen de economische situatie in Nederland, maar ook andere factoren die de welvaart bepalen, zoals zeker zijn van een baan, onderwijs, gezondheid, milieu, huisvesting, veiligheid en welzijn. Overheid, ondernemers en het onderwijs in Twente werken samen aan het vergroten van het Bruto Twents Geluk (BTG) wat op het BWI wordt gebaseerd. Het BTG wordt onderzocht op elf dimensies, zie voor meer informatie www.brutotwentsgeluk.nl/.


Het beleidsplan
Meer informatie over de Foundation en haar plannen, zie het beleidsplan.


Het bestuur
De Heracles Foundation is een stichting en heeft zijn eigen overkoepelend bestuur. Het bestuur volgt de dagelijkse gang van zaken op afstand en keuren jaarlijks de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag goed. Daarnaast worden ze, indien nodig, geraadpleegd bij ingrijpende keuzes. Het beloningssysteem van het Heracles Foundation bestuur is vrijwillig.

Het bestuur bestaat uit de volgende vier mensen: 


Gegevens stichting Heracles Foundation

RSIN: 822102791
KVK: 08220694
IBAN: NL12RABO0338437495