Onderstaande voorwaarden zijn standaard voorwaarden vanuit de ECV omtrent de tegemoetkoming, onderstaand nog ‘coronavoucher’ genoemd.

Voorwaarden tegemoetkoming op het seizoen 2019-2020

Naar aanleiding van de zeer uitzonderlijke en onvoorziene situatie die is ontstaan als gevolg van het coronavirus/COVID-19 en de daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen, mocht een aantal wedstrijden in het betaald voetbal in seizoen 2019-2020 geen doorgang hebben. Daardoor heb je geen gebruik kunnen maken van je seizoenkaart en/of losse kaart (hierna: “Toegangsbewijs”) met betrekking tot één of meer wedstrijden. Ongeacht dat in de KNVB Standaardvoorwaarden staat aangegeven dat bij afgelasting geen recht op restitutie dan wel enige andere vorm van compensatie bestaat, willen Heracles Almelo en alle Nederlandse clubs graag een gebaar maken richting de supporters door middel van een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wensen de clubs in te vullen in de vorm van een tegemoetkoming (hierna: “tegemoetkoming”). Supporters die een niet-zakelijk Toegangsbewijs hebben aangekocht via de officiële verkoopkanalen van de club (hierna: “Koper van het Toegangsbewijs”), komen in aanmerking voor de tegemoetkoming onder de voorwaarden zoals in onderhavig document omschreven.

 1. Je kunt als seizoenkaarthouder 2019-2020 bij de tegemoetkoming kiezen uit de volgende tegemoetkomingen:
  1. 10% korting op je seizoenkaart 2020-2021
  1. Een waardebon van de FanServiceShop ter waarde van €25,-. Deze kan je inleveren bij minimale besteding van €50,-.
  1. Het gratis kunnen bestellen van twee niet-topwedstrijdkaarten in het seizoen 2020-2021. Het betreft wedstrijdkaarten met een waarde van €21,50 per stuk.
   1. Zie hierover aanvullende voorwaarden
 2. Je hebt als losse kaartkoper (losse wedstrijdkaarten en/of het EenTweetje) de volgende tegemoetkoming: het omzetten van de waarde van je ticket of EenTweetje in een tegoed. Dat tegoed kan je in het seizoen 2020-2021 inzetten voor losse wedstrijdkaarten.
  1. Vanaf 1 juli 2021 is het niet meer mogelijk om de tegemoetkoming van losse kaarten óf EenTweetjes in een geldelijke tegemoetkoming om te zetten.
 3. De door jou gewenste keuze dient te worden aangevraagd bij de club. De ontvanger van de tegemoetkoming is verantwoordelijk voor het invullen van juiste (persoons)gegevens. De Club is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste of niet-ingevulde gegevens.
 4. De tegemoetkoming kan tot uiterlijk één (1) jaar na de uitgiftedatum worden ingewisseld. Indien je alsnog wenst te kiezen voor een geldelijke tegemoetkoming, dan is dit mogelijk vanaf elf (11) maanden na uitgiftedatum tot uiterlijk op de laatste dag dat de tegemoetkoming ingewisseld kan worden. Je dient dit in voornoemde periode schriftelijk aan de club kenbaar te maken. Dit kan via ticketing@heracles.nl. Indien je jouw keuze niet of niet tijdig schriftelijk aan de Club hebt doorgegeven conform vorenstaande, wordt ervan uitgegaan dat je alsnog hebt gekozen voor het steunen van je club en dat je afziet van de mogelijkheid tot tegemoetkoming. Indien je hebt gekozen voor het inwisselen van de tegemoetkoming dan wel een geldelijke tegemoetkoming, dan geschiedt dit tegen finale kwijting. Dit betekent dat er in verband met je aankoop van het Toegangsbewijs over en weer tussen jou en de club geen rechten en verplichtingen meer zijn.
  1. Vanaf 1 juli 2021 is het niet meer mogelijk om de tegemoetkoming van losse kaarten óf EenTweetjes in een geldelijke tegemoetkoming om te zetten.
 5. De club behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment naar redelijkheid te wijzigen.
 6. De club heeft te allen tijde het recht om bij jou aanvullende gegevens (zoals het Toegangsbewijs) op te vragen. Wanneer deze gegevens niet worden overgelegd heeft de Club het recht de tegemoetkoming niet te verstrekken dan wel ongeldig te verklaren.
 7. Handelen in strijd met deze voorwaarden en/of fraude kan leiden tot verval van de geldigheid van de tegemoetkoming.
 8. Slechts de koper van het Toegangsbewijs is gerechtigd de tegemoetkoming in te wisselen.
 9. Het is niet toegestaan de tegemoetkoming te kopiëren of na te maken, bij overtreding waarvan het recht op c.q. de geldigheid van de tegemoetkoming komt te vervallen.
 10. Indien één van de artikelen in deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige artikelen onverkort van toepassing.
 11. Op deze voorwaarden tegemoetkoming zijn mede de KNVB Standaardvoorwaarden van toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen beide voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de voorwaarden tegemoetkoming.

Aanvullende voorwaarden tegemoetkoming op het seizoen 2019-2020

Seizoenkaarthouders uit 2019-2020 die hebben gekozen voor een tegemoetkoming voor losse wedstrijdkaarten in het seizoen 2020-2021 (zie onder ‘Voorwaarden tegemoetkoming op het seizoen 2019-2020’ punt 1c) hebben deze tegemoetkoming niet kunnen verzilveren.

Heracles Almelo heeft in het seizoen 2020-2021 geen losse kaartverkoop kunnen doen. Vandaar dat het niet mogelijk was deze tegemoetkoming in te zetten. Heracles Almelo komt de supporters daarom alsnog tegemoet middels deze waardebon t.w.v. €43,-. Het tegoed van deze waardebon is multifunctioneel in te zetten op onze Ticketing-omgeving en is geldig voor ticketingproducten van het seizoen 2021-2022. Hieronder vallen onder andere de seizoenkaart voor 2021-2022, een seizoenkaart voor 2021-2024 en losse wedstrijdkaarten voor het seizoen 2021-2022.

De geldigheidsdatum voor deze waardebonnen loopt tot en met 15-05-2021.

Voorwaarden 19,03% tegemoetkoming over het seizoen 2020-2021

Alle seizoenkaarthouders 2020-2021 kregen van ons 19,03% van de aanschafwaarde van hun seizoenkaart als tegemoetkoming. Gewoon, als dank voor de onvoorwaardelijke steun.

Je had tot en met 31 mei 2021 de volgende mogelijkheden voor het inzetten van je tegemoetkoming:

 • Direct bij het verlengen van je seizoenkaart. Tot en met 31 mei is dat na het maken van je keuze direct in de prijs verrekend
 • Voor het kopen van wedstrijdkaarten later volgend seizoen. Je krijgt hiervoor dan van ons in aanloop naar volgend seizoen een waardebon
 • Het bedrag doneren aan de club. Je krijgt dan van ons de keuze om het exclusieve retroshirt cadeau te krijgen bij het verlengen van je seizoenkaart

Seizoenkaarthouders van 2020-2021 die op dit moment nog een seizoenkaart willen bestellen voor 2021-2022 en daarbij de 19,03% tegemoetkoming willen inzetten, kunnen dit doen vanaf het moment dat de waardebon hiervoor fysiek is ontvangen. Deze waardebonnen worden na de verlengingsperiode verzonden aan iedereen die niet heeft verlengd en al een keuze heeft aangegeven plus diegenen die verlengd hebben en de tegemoetkoming als waardebon willen ontvangen. In overleg met de afdeling Ticketing (ticketing@heracles.nl en 0546-817070) is het mogelijk om al wel vast een reservering voor een stoel klaar te zetten indien je de waardebon nog niet in huis hebt.

Deze waardebonnen blijven geldig tot en met 15 mei 2022.