De Heracles Foundation verzorgt onder de noemer van Heracles Inside (voetbal)trainingen binnen de muren van de Penitentiaire Inrichting (PI) Almelo, De Karelskamp. De Heracles Foundation doet dit om gedetineerden te helpen met hun re-integratie in de samenleving. Wij geloven namelijk in tweede kansen en staan voor kansengelijkheid.

Met het project wordt een groep van twaalf gedetineerden tijdens hun detentie getraind en opgeleid. Tijdens het programma krijgen de gedetineerden workshops welke in het teken staan van vraagstukken die van waarde zijn als zij vrij komen. Denk bijvoorbeeld aan schuldhulpverlening, het opstellen van een CV of sociale participatie lessen. Daarnaast verzorgd een Heracles Almelo trainer aan de hand van de elk kernwaarden van voetbal trainingen in de PI.

Een belangrijk onderdeel van succesvol re-integreren is het vinden van een (betaalde)baan. Om dat te kunnen bereiken is er een samenwerking met uitzendbureau Olympia Almelo gerealiseerd. Via het netwerk van de BusinessClub van Heracles Almelo wordt per individu een match gezocht met een werkgever. De ene persoon zal wellicht een vooropleiding moeten volgen, terwijl een andere deelnemer mogelijk direct aan het werk kan. Maatwerk is vereist in dit project.

Doel

  • Middels een inhoudelijk programma, gegeven door ervaren professionals in het werkveld, de gedetineerden hulp bieden bij de re-integratie. 
  • De gedetineerden een kans bieden op een baan via het netwerk van de BusinessClubleden van Heracles Almelo, wanneer het traject van Heracles Inside succesvol is doorlopen.

Recent nieuws vanuit ‘Heracles Inside’