<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1450676128556753&ev=PageView&noscript=1" />

Privacy verklaring en cookiebeleid

Heracles Almelo biedt verschillende persoonlijke diensten aan via de website www.heracles.nl (hierna: “de Website”) en via de loketten in en rond het stadion van Club (Heracles Almelo, Stadionlaan 1). Heracles Almelo hecht hierbij grote waarde aan de privacy van haar supporters. Heracles Almelo verwerkt, beheert en beveiligt uw persoonlijke gegevens derhalve zo zorgvuldig mogelijk. Dit betekent onder meer dat de persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Hieronder treft u aan een uiteenzetting van ons privacybeleid, het gebruik van “cookies” op de Website en op welke wijze u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Soorten persoonsgegevens en doeleinden gegevensverwerking

 Heracles Almelo verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u voor de volgende doeleinden:

Overeenkomsten voor (Seizoen)Club Cards (inclusief halve seizoenskaarten) en uitkaarten

In het kader van verkoop van (Seizoen)Club Cards en uitkaarten kunnen door Heracles Almelo de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, (mobiel)telefoonnummer, e-mail adres, soort identiteitsbewijs en bankrekeningnummer en bij zakelijke overeenkomsten daarnaast het kvk nummer en statutair vestigingsadres (hierna te noemen ‘Kaartpersoonsgegevens’).

Deze Kaartpersoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomsten aan te kunnen gaan, uit te voeren en om het betalingsverkeer af te wikkelen. De Kaartpersoonsgegevens worden daarnaast verwerkt vanwege de doeleinden zoals beschreven in artikel 15 van de KNVB Standaardvoorwaarden, te vinden op www.knvb.nl en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Het betreft in het bijzonder identificatiedoeleinden. 

Naast de hierboven genoemde algemene gegevens kan Heracles Almelo verzoeken om een recente kleurenpasfoto bij het aangaan van een overeenkomst voor een (Seizoens) Club Card en/of uitkaart. De doeleinden waarvoor deze kleurenpasfoto wordt verwerkt, staan eveneens beschreven in artikel 15 van de KNVB standaardvoorwaarden, te vinden op www.knvb.nl. Het betreft in het bijzonder identificatiedoeleinden. De Kaartpersoonsgegevens en de kleurenpasfoto kunnen door Club worden verstrekt aan de KNVB, de overige betaaldvoetbalorganisaties, de politie en/of het Openbaar Ministerie, zoals beschreven in artikel 15 van de KNVB standaardvoorwaarden.

Overige overeenkomsten

In het kader van de webshop kunnen door Club de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, (mobiel)telefoonnummer, e-mail adres, soort identiteitsbewijs en bankrekeningnummer. Deze gegevens worden verwerkt om de overeenkomsten aan te kunnen gaan, uit te voeren en om het betalingsverkeer af te wikkelen.

Informatie voor producten en diensten van Club of specifieke derden

Voor het toezenden en aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Heracles Almelo kan door Heracles Almelo de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, etc.

Deze gegevens worden verwerkt om mensen te voorzien van algemene informatie met betrekking tot Club zoals speelschema’s en kaartverkoopinformatie, informatie over sponsoren, maar ook om (commerciële) nieuwsbrieven.

Verstrekking gegevens aan derden

Club zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij vooraf anders is bepaald (zoals in de KNVB standaardvoorwaarden) of indien dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke plicht.

Andere websites

De website van Heracles Almelo kan links naar andere sites bevatten die geen eigendom zijn van, of beheerd worden door Heracles Almelo. Dit Privacy statement is niet van toepassing op dergelijke websites en Club is niet op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van die websites dan wel de wijze waarop die websites uw persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van cookies

De website maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te analyseren met betrekking tot de manier waarop gebruikers de site gebruiken. Via uw browserinstellingen kunt u het plaatsen van cookies op uw computer deactiveren. Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Heracles Almelo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Indien u niet akkoord bent met dit privacy statement dient u geen gebruik (meer) te maken van de Website en/of de producten en diensten van Club. Het verdient dan ook aanbeveling om dit privacy statement regelmatig in te zien, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Beveiliging

Heracles Almelo is bekend met het belang van goede bescherming van de persoonlijke gegevens die aan haar door haar supporters worden toevertrouwd. Heracles Almelo treft dan ook diverse administratieve, technische en fysieke maatregelen om verlies, diefstal of misbruik zo veel als mogelijk te voorkomen. Club streeft ernaar om de WBP zo goed als mogelijk na te leven.

Vragen/contact

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u dit per brief of e-mail aan ons kenbaar maken. Ook voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop Heracles Almelo uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Heracles Almelo via het onderstaande adres dan wel via het e-mailadres info@heracles.nl.

  • hoofdsponsor
  • partners in business