Heracles Almelo heeft in de afgelopen tijd samen met een werkgroep bestaande uit supporters geïnventariseerd of het sta-vak in ons stadion, Vak Q, moet worden vergroot. Er zijn twee informatiebijeenkomsten voor seizoenkaarthouders in Vak P & R georganiseerd door de werkgroep. Als gevolg daarvan heeft de club een enquête per mail en WhatsApp verspreid onder alle seizoenkaarthouders om de animo voor een groter sta-vak te peilen.

Als club wilden wij gedegen te werk gaan en alle seizoenkaarthouders de kans geven hun mening te uiten. Het invullen van de enquête kon tot en met donderdag 11 april 2024 en is door ruim 25% van alle seizoenkaarthouders gedaan. Naar aanleiding van de resultaten van deze enquête heeft Heracles Almelo besloten om het huidige sta-vak Q uit te breiden met Vak R.

Waarom uitbreiden met Vak R?
Ruim 69,5% van de respondenten gaf aan voorstander te zijn van een groter sta-vak. Bovendien gaven bijna 600 respondenten (exclusief Vak Q) aan onderdeel te willen zijn van de safe standing tribune indien deze vergroot wordt. Qua aantallen was dat aanleiding om te kijken of de sta-tribune met een vak uitgebreid kon worden. Vanuit Vak R was de animo om de safe standing te vergroten én daar onderdeel van te zijn het grootst. Nu zijn er ook seizoenkaarthouders in Vak R die niet in een sta-vak willen plaatsnemen. Er is gekeken of voor deze seizoenkaarthouders goede plekken beschikbaar zouden komen doordat andere seizoenkaarthouders naar de nieuwe safe standing tribune willen verplaatsen. Op basis van de aangegeven voorkeuren is dat in grote lijnen het geval! Dat heeft Heracles Almelo doen besluiten om de safe standing door te voeren op de vakken Q & R.

Seizoenkaartverlenging
In de verleng- en verkoopperiodes zal voor de verschillende groepen een zo eerlijk mogelijke volgorde worden aangehouden. Wij doen ons uiterste best om voor iedere seizoenkaarthouder een passende oplossing te vinden. In de eerste verlengperiode kunnen zoals gebruikelijk alle huidige seizoenkaarthouders hun huidige plek verlengen. Daarbij geldt wel dat seizoenkaarthouders in Vak R alleen hun seizoenkaart moeten verlengen indien ze onderdeel willen zijn van safe standing. Indien dat niet het geval is, hoeven ze niet te verlengen en krijgen ze later voorrang bij het uitzoeken van een nieuwe plek.

Vak P
Op basis van de uitslagen van de enquête is er besloten om Vak P op dit moment geen onderdeel te laten zijn van de safe standing tribune. Wel zal er vanaf het begin van komend seizoen een nieuwe wachtlijst worden aangelegd voor de safe standing tribune. Wanneer blijkt dat er voldoende animo is voor een groter sta-vak zal Vak P ook safe standing worden.