Het programma Heracles Inside is goed afgerond. Gedurende een periode van tien weken werkten twaalf gedetineerden om de beste versie van zichzelf te worden met als ultieme doel een succesvolle re-integratie in de maatschappij.

De Heracles Foundation verzorgt onder de noemer van Heracles Inside (voetbal)trainingen binnen de muren van de Penitentiaire Inrichting (PI) Almelo. “Wij verzorgen deze trainingen om gedetineerden te helpen met hun re-integratie in de samenleving”, vertelt Joep Hiddink, medewerker Heracles Foundation. “De Heracles Foundation staat voor kansengelijkheid. Daarbij hoort ook een tweede kans.”

Tijdens het re-integratieproject werden de gedetineerden al tijdens hun detentie getraind door middel van verschillende workshops. “Wij boden workshops en trainingen aan die in het teken staan van vraagstukken die van waarde zijn wanneer de gedetineerde vrij komt. Aan de hand van bepaalde kernwaarden worden er (voetbal)trainingen verzorgd door een aangestelde trainer vanuit Heracles Almelo.”

Een van de onderdelen tijdens de workshops was het vinden van een baan. Hiddink: “Er is bewezen dat de kans op terugval in het criminele circuit significant kleiner wordt op het moment dat ex-gedetineerden een baan hebben gevonden. Om de gedetineerden hiermee te helpen, is er een samenwerking met uitzendbureau Olympia gestart.”

Heracles Inside werd afgesloten door middel van een voetbalwedstrijd tegen het BusinessClub-team van Heracles Almelo. Voor aanvang van deze wedstrijd ontvingen zes deelnemers die het project succesvol hebben doorlopen een ondertekend certificaat.

De Heracles Foundation kijkt met trots terug op een gepaste editie van Heracles Inside. Hiddink: “Wij zijn erg blij dat een aantal gedetineerden het project succesvol hebben doorlopen. Samen met PI Almelo en Uitzendbureau Olympia zullen wij gaan kijken naar de mogelijkheden voor een nieuwe editie van Heracles Inside.”