Op voordracht van de supportersverenigingen van Heracles Almelo treedt Robert Kroon per heden toe tot de Raad van Toezicht van Heracles Almelo. Kroon is na Hans Morsink, Marnix Smit en Jeffrey Hinnen het vierde lid van de nieuwgevormde Raad van Toezicht. 

In de persoon van Robert Kroon is de Raad van Toezicht versterkt met een echte Heraclied met ervaring in juridische dienstverlening en met ervaring als toezichthouder. Kroon, die woonachtig is in Almelo, rondde de universitaire studie rechten af aan de Rijksuniversiteit Utrecht en is mede-eigenaar van SPRAAQ Advocaten. 

Na de toetreding van Robert Kroon wordt de Raad van Toezicht nog verder versterkt met één extra persoon op voordracht van de sponsoren van Heracles Almelo. Hiervoor is inmiddels een werkgroep aangesteld door de Raad van Toezicht. Er wordt naar gestreefd om deze functie voor het einde van dit kalenderjaar te hebben ingevuld.

Tevens streven wij ernaar dat de nog op te richten Adviesraad met afgevaardigden van supporters, sponsoren en medewerkers van Heracles Almelo voor het einde van dit jaar operationeel zal zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afgelopen zomer besloten aanpassing van de governance structuur van Heracles Almelo.