Heracles Almelo heeft een schikkingsvoorstel van de onafhankelijke aanklager betaald voetbal geaccepteerd. Het gaat om een geldboete van €15.000,- vanwege onacceptabel gedrag van een deel van de aanhang tijdens de wedstrijd Heracles Almelo – FC Twente van 30 april 2022.

Wanordelijkheden Heracles Almelo – FC Twente

De wanordelijkheden betreffen het afsteken van vuurwerk, het gooien van bekers met vloeistof en voorwerpen richting het speelveld en de spelers van FC Twente (waarbij de keeper van FC Twente is geraakt), het slaan van een speler van FC Twente, en het betreden van het speelveld.

Na beoordeling van het dossier heeft de KNVB de toeschouwer die de speler van FC Twente heeft geslagen een landelijk stadionverbod opgelegd.

Nog lopende vooronderzoeken

Vooronderzoeken naar mogelijke wanordelijkheden door toeschouwers gedurende de wedstrijden Heracles Almelo – Sparta Rotterdam (15 mei 2022) en Heracles Almelo – Excelsior Rotterdam (21 mei 2022) lopen nog.

Tuchtrechtelijke aansprakelijkheid voor wanordelijkheden

Betaaldvoetbalorganisaties (bvo’s) zijn in beginsel tuchtrechtelijk aansprakelijk voor wanordelijkheden die door hun aanhang worden gepleegd in en rondom stadions. Te denken valt daarbij aan vernielingen, kwetsende en racistische spreekkoren, het gooien van voorwerpen en het afsteken en gooien van vuurwerk. Alleen als een bvo kan aantonen dat zij voor, tijdens en na een wedstrijd alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om wanordelijkheden te voorkomen, tegen te gaan of schuldigen te identificeren, vervalt die aansprakelijkheid.

Indien de aanklager na onderzoek van oordeel is dat een bvo aansprakelijk is voor betreffende wanordelijkheden, kan zij de bvo een schikkingsvoorstel doen of de zaak direct voorleggen aan de onafhankelijke tuchtcommissie betaald voetbal. Indien een bvo een schikkingsvoorstel van de aanklager niet accepteert, wordt de zaak eveneens behandeld door de tuchtcommissie. De strafkaart van een bvo weegt mee bij het bepalen van de hoogte van eventuele sancties die door de onafhankelijke tuchtrechtelijke organen kunnen worden opgelegd.