Beste supporters van Heracles Almelo, Heraclieden,

In de afgelopen periode is veel gezegd en geschreven over onze club. Tegelijkertijd is ook het nodige nog niet met elkaar uitgesproken, of is juist door anderen over ons gesproken of geschreven. Met deze open brief richt het bestuur zich tot alle Heraclieden.

Door een aantal van jullie wordt kritiek geuit op het beleid van de club. Dat heeft tot spontane acties geleid. De roep om wijziging op directieniveau is een pleidooi voor de terugkeer van Nico Jan Hoogma.

Met elkaar

Vanaf het seizoen 2015-2016 heeft Heracles Almelo een gestage groei gerealiseerd, waarvan 3 jaar onder leiding van de huidige directie. Vanwege de COVID-periode in de afgelopen twee jaar heeft ieder van ons de trainingen en wedstrijden in en buiten ons stadion enorm gemist. In diezelfde tijd heeft de directie onder moeilijke en onzekere omstandigheden moeten werken. Als Heraclieden hebben we met elkaar de schouders eronder gezet.

Dat het dit seizoen qua sportieve prestaties minder gaat dan voorgaande jaren is een feit. Zeker als dat wordt afgezet tegen de prestaties van de laatste drie jaren. Dat waren seizoenen waarin Heracles Almelo steevast in het linker rijtje is geëindigd. Een sportief minder seizoen kan iedere club overkomen. Met elkaar zetten we alles op alles om een stabiele eredivisionist te blijven. In dat licht spannen bestuur en directie zich in bij het aantrekken van de nieuwe hoofdtrainer. Die verwachten we spoedig aan jullie te kunnen voorstellen. 

Begrip en respect

Dit alles neemt niet weg dat bestuur en directie oog hebben voor de feiten. Zo heeft de affaire Vloet sporen achtergelaten. Daar is veel, ook met jullie, over gesproken. De uitkomsten van de evaluatie worden meegenomen in onze werkwijze en bij de noodzakelijke invulling van de openstaande vacature binnen het bestuur.

Komende week treden bestuur en directie opnieuw in overleg met de verschillende vertegenwoordigers van supporters en sponsoren. Juist door met elkaar te blijven praten, door kritiek en steun te uiten, kunnen we elkaars argumenten beter begrijpen, en begrip en respect hebben voor ieders mening. Want sámen zijn wij Heracles Almelo en is het belangrijk dat we met elkaar achter onze club staan.

Rust en stabiliteit

In een gezonde en vooruitstrevende bedrijfsvoering zijn rust en stabiliteit in het belang van de continuïteit van de club. Emotie en publiciteit mogen nooit leidend zijn bij het maken van organisatorische, voetbaltechnische en bedrijfseconomische keuzes. Daarbij houden directie en bestuur zoveel mogelijk rekening met de gevoelens die leven.

Hierin draagt ieder een eigen verantwoordelijkheid. Gegeven het bovenstaande zien wij als bestuur geen aanleiding om een verandering aan te brengen in de directie van Heracles Almelo. Ook niet omdat het management recent nog is aangevuld met een ervaren financieel en operationeel manager die zijn sporen heeft verdiend in het betaald voetbal. 

Namens het bestuur van Heracles Almelo wensen wij jullie allen fijne paasdagen. Op naar een goede, sportieve afronding van het seizoen 2021-2022, waarna wij ons samen met jullie met volle energie kunnen storten op een nieuw sportief seizoen 2022-2023. 

Het bestuur van Heracles Almelo