In overleg met en geaccordeerd door de gemeente Almelo neemt Heracles Almelo tijdelijk extra beheersmaatregelen tijdens wedstrijden. De club gaat ook de constructie van de betonnen tribune-elementen van de onderste ring van Erve Asito verstevigen. Deze beslissingen komen voort uit de opdracht die Heracles Almelo na het incident in oktober 2021 in het Goffertstadion in Nijmegen heeft gegeven voor een onafhankelijk technisch onderzoek naar de constructieve veiligheid van Erve Asito. De afgelopen maanden is het stadion grondig onderzocht en uit de eerste resultaten is voortgekomen dat de tribune-elementen uit de onderste ring, inclusief de staantribune, in orde zijn, maar in de meest extreme gevallen niet meer aan de hedendaagse normen voldoen. De club gaat daarom op basis van de adviezen van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV deze elementen constructief verstevigen, zodat ze ook in de meest extreme gevallen aan de huidige criteria voldoen. Bestuur en directie verwachten dat deze verstevigingen komende zomer gerealiseerd zijn. In overleg met de gemeente Almelo gelden tot die tijd bij wedstrijden extra beheersmaatregelen om verantwoord te kunnen genieten van het stadionbezoek.

Naar aanleiding van het bezwijken van een tribune-element van het bezoekers-staanvak in het Nijmeegse Goffertstadion op zaterdag 17 oktober 2021 heeft Heracles Almelo proactief een uitgebreid onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. “De veiligheid van onze supporters heeft de hoogste prioriteit”, stelt algemeen directeur Rob Toussaint. Heracles Almelo hecht waarde aan deze totale APK-keuring van het stadion, omdat een deel van de bouw van het stadion in 1998 overeenkomt met de bouw van het Goffertstadion. “Wij willen de tribunes gebruiken om samen te kunnen springen, juichen en feest te vieren. Dat betekent dat extra versterkingen aan de onderzijde gewenst zijn.” Het gaat om de tribune-elementen uit de onderste ring van Erve Asito, inclusief de staantribune Vak Q. De hoofdtribune valt hier niet onder.

Tribune-elementen worden komende zomer verstevigd
Op basis van de adviezen van Royal HaskoningDHV laat Heracles Almelo komende zomer de tribune-elementen in de onderste ring van Erve Asito integraal verstevigen. Er loopt nog nader technisch onderzoek naar het zo spoedig mogelijk aanbrengen van dergelijke versterkingen in het Erve Asito. Rob Toussaint: “Wij verwachten dat een aannemer tijdens de komende zomerstop alle verstevigingen aan de onderste ring kan aanbrengen. Tot die tijd gelden er extra beheersmaatregelen om te voorkomen dat veel supporters tegelijk op dezelfde plek in zowel de vakken als de omloop gaan bewegen.”

Extra beheersmaatregelen actief bij thuiswedstrijden
Tot de versterkingen zijn aangebracht, gelden bij wedstrijden extra beheersmaatregelen. De zit- en staanplaatsen op de onderste ring voldoen aan de veiligheidsnormen indien deze worden gebruikt als zittribune, aldus de onderzoekers van Royal HaskoningDHV. Die conclusie wordt onderschreven door de gemeente Almelo en is overgenomen door Heracles Almelo. Hierdoor is het noodzakelijk dat alle supporters inclusief uiteraard de supporters op Vak Q beschikken over een eigen zitplaats per persoon.

De beheersmaatregelen zijn in lijn met de huidige coronamaatregelen. Vanwege deze maatregelen was Vak Q al eerder voorzien van kuipstoeltjes en waren er geen staanplaatsen meer. Heracles Almelo gaat extra instructies meegeven aan supporters, stewards en stadionbeveiligers. Rob Toussaint benadrukt: “We vragen ieders begrip voor deze situatie. Door ons samen aan de maatregelen te houden kunnen we het stadion verantwoord blijven gebruiken.” De zitplaatsen in Vak Q worden in ieder geval tot en met de zomer aangehouden.

Supporters welkom
Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo, is content met de voortvarende aanpak van Heracles Almelo en de stappen die de club zet. “Heracles Almelo heeft ons nauwgezet op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de voortgang van het onderzoek. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het verlenen van en toezicht houden op de vergunning. We kunnen gelukkig concluderen dat supporters meer dan welkom zijn in het stadion, helaas nog niet allemaal vanwege de maatregelen rond corona. Cruciaal is wel dat supporters allemaal op hun eigen stoel blijven zitten en we als supporters, club en gemeente samen de verantwoordelijkheid pakken voor het naleven van de beheersmaatregelen.”

De gevolgen voor de komende thuiswedstrijden
De eerstkomende thuiswedstrijden van Heracles Almelo in het Erve Asito zijn de wedstrijden tegen FC Utrecht en PEC Zwolle op respectievelijk vrijdag 11 februari en zaterdag 26 februari. Tijdens deze wedstrijden geldt een maximale bezetting van 1/3 vanwege de coronamaatregelen. Hier zullen de beheersmaatregelen voor het eerst actief zijn.

Heracles Almelo blijft haar supporters en alle verder betrokkenen informeren over eventuele nieuwe ontwikkelingen en gevolgen voor volgende wedstrijden.