Innovatieve bedrijven uit de hightech industrie ontmoeten elkaar in de Innovatiebox. Natuurlijk om samen voetbal te kijken maar ook om contacten te leggen en verbindingen tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen. VDL Enabling Technologies Group Almelo is lid van het eerste uur en behoorde zelfs tot de initiatiefnemers. Een interview met Annette Hagenbeek, HR Manager bij VDL ETG Almelo.

VDL ETG Almelo stond aan de wieg van de Innovatiebox. Wat was voor jullie bedrijf de aanleiding om dit initiatief te ondersteunen?

“Onze directeur Sander Verschoor is één van de grondleggers van de Innovatiebox. Als onderdeel van de Eindhovense VDL-Groep keken we bij de oprichting natuurlijk met een schuin oog naar het succes van Brainport Eindhoven waar voetbalclub PSV ook een belangrijke rol vervuld. De Innovatiebox zorgt ervoor dat bedrijven, overheden en kennisinstellingen elkaar vinden in gezamenlijke belangen zoals het beter op de kaart zetten van Almelo als hightech gemeente. Daar zag ik als HR Manager voor VDL ETG Almelo enorme kansen. Wij hebben nu en de komende jaren namelijk veel behoefte aan technisch geschoold personeel. Maar wij niet alleen, ook Enrichment Technologies Nederland, Benchmark en andere hightech bedrijven in deze regio. Door samen te werken beconcurreer je elkaar niet op de arbeidsmarkt en trekken we samen op in de uitdaging rondom het vinden en behouden van goed personeel.”

“De Innovatiebox is niet alleen voor technici, maar ook voor mij een inspirerende omgeving waar goede ideeën ontstaan”

Annette Hagenbeek

New call-to-action

Hoe ziet die samenwerking er op het gebied van Human Resources uit?

“De bedrijven uit de Innovatiebox hebben als gezamenlijk doel het aantrekken en behouden van technisch talent in de regio. Daarin werken we al op veel terreinen samen. Denk bijvoorbeeld aan het collegiaal in- en uitlenen van personeel en aan het delen van kennis in HR gerelateerde zaken. De HR Managers van alle bedrijven komen regelmatig samen om bij te praten. De Innovatiebox is niet alleen voor technici, maar ook voor mij een inspirerende omgeving waar goede ideeën ontstaan.”

Goeie ideeën zoals de Triple T Hightech academy waarvoor in 2019 een intentieverklaring getekend werd door VDL ETG Almelo, Benchmark, Urenco, ETC, het ROC van Twente, STODT en de gemeente Almelo. Hoe is dat idee ontstaan?

“Bij VDL ETG Almelo zagen we een terugloop in de aanmeldingen voor technische BBL leerwerkplekken. Vooral voor de opleidingen verspaning, mechatronica en plaatbewerking. Er zijn verschillende oorzaken, maar één daarvan is het mindere imago wat aan deze beroepen kleeft. Jarenlang was de maakindustrie vies en geen plek om carrière te maken. Maar juist het tegenovergestelde is waar! Er is een enorm tekort aan deze specifieke vakmensen wat zich vertaalt in ontzettend veel carrièrekansen. En vies is het ook al niet. De monteurs in onze cleanrooms werken juist in de schoonste lucht van Nederland! Aan ons dus de taak om het kiezen voor deze beroepen weer aantrekkelijk te maken. Toen ik daarover sprak met Ivar Hageman (Heracles Almelo) en Yvonne Bijenhof (ROC van Twente) en ontstond het idee voor een hightech academy. We zijn daarna nog een keer een middag en avond samengekomen om het verder uit te werken en toen hebben we het plan gepresenteerd aan de andere bedrijven. Die zagen kansen en zo konden we van start gaan met alle voorbereidingen voor de oprichting van de Triple T Hightech Academy. Triple T staat voor Trots, Techniek, Twente.”

Wat houdt dat precies in, een Triple T Academy in Almelo?

“De Triple T Hightech Academy biedt een uniek opleidingstraject voor technische mbo-studenten op niveau 3 en 4. Leerlingen die hier worden toegelaten volgen een BBL-opleidingstraject bij één van de deelnemende bedrijven waarin ze één dag per week naar school gaan. Maar waar ze normaal gesproken de rest van de week werken in het bedrijf, gaan deze studenten ook een halve dag per week naar de Triple T Hightech Academy. De ene week volgen ze daar een mentaal programma gericht op persoonlijke ontwikkeling en is er aandacht voor vaardigheden zoals communicatie en analyserend vermogen. De andere week biedt Heracles Almelo de studenten dan een fysiek programma waarin fanatiek gesport wordt.”

Wat is de gedachte achter dit bijzondere lesprogramma?

“De Triple T Hightech Academy geeft extra erkenning voor de vakbekwaamheid van de technische mbo’ers. Erkenning voor hun praktijkgerichte talent. Talent wat wij als werkgevers moeten koesteren en wat we met de academy willen stimuleren. Wij willen dat elke scholier zijn of haar talent gebruikt en daar trots op kan zijn. De academy moet studenten die dit opleidingstraject hebben gevolgd een streepje voor geven. Want er was de afgelopen jaren wel aandacht voor technische hbo- en wo-studenten, in de vorm van aantrekkelijke traineeships en interessante masters. Maar de mbo’ers werden daarin een beetje vergeten. Dat moet naar mijn idee echt veranderen, om de verwachte groei van bijvoorbeeld VDL ETG Almelo te kunnen opvangen. Want zonder deze toekomstige vakmensen lukt dat niet.”

Sporten in het stadion van Heracles Almelo en direct in connectie met bekende voetballers, dat zal veel studenten wel aanspreken. Maar welk doel dient het in hun opleiding?

“Dat is in de eerste plaats om de leerlingen uit te dagen in thema’s zoals doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en trots. Naast de fysieke uitdaging in sport, worden ze dan ook mentaal gecoacht. Daarnaast hechten we natuurlijk belang aan het fysieke welzijn van onze toekomstige medewerkers. De pensioengerechtigde leeftijd wordt steeds hoger waardoor fysieke en mentale gezondheid van werknemers een steeds belangrijker thema wordt. Door hier nu al aandacht voor te hebben hopen we weerbare en onafhankelijke medewerkers op te leiden met een passie voor techniek.”

Dat klinkt allemaal veel belovend. Hoe ver staat het nu met de oprichting?

“Dat gaat hartstikke goed. Natuurlijk heeft Corona ook hier voor wat vertraging gezorgd. Scholen en bedrijven hadden wel even wat anders aan hun hoofd. Maar gelukkig konden we achter de schermen flinke stappen zetten. Deze week is de definitieve naam en het logo van de academy onthuld, de website is in de maak en de wervingscampagne staat klaar.”

“Wij willen dat elke scholier zijn of haar talent gebruikt en daar trots op kan zijn”

Annette Hagenbeek

Merken jullie al resultaten van jullie inzet?

“Jazeker! Er is veel belangstelling. De Triple T Hightech Academy wordt overigens gestart in Almelo maar richt zich op de hele regio Twente en ook daarbuiten wordt er al met veel interesse naar ons gekeken. Ik sluit dan ook niet uit dat de academy zich snel verder uitbreidt. Ik geloof echt dat we door dit initiatief een enorme boost gaan geven aan de werving van gemotiveerde technische medewerkers.”

Bij Heracles Almelo kenden wij jou natuurlijk ook al van andere evenementen en initiatieven die we samen georganiseerd hebben en ondersteunen. Wil je daar de lezers ook wat meer over vertellen?

“Ja, natuurlijk! Ik kan van mezelf zeggen dat ik best creatief ben in het bedenken van events. Dus toen we met de stichting Ontdek High Tech Almelo -waar ik ook actief lid van ben- een locatie zochten voor de stagiairedag, dacht ik al snel aan de inspirerende omgeving van het stadion Erve Asito. Daar is een mooie samenwerking met Heracles Almelo uit ontstaan waarmee we nu jaarlijks de stagiairedag organiseren. Dat is een speciale dag voor alle stagiaires van de hightech bedrijven in Almelo met een sportieve bijeenkomst en interessante workshops. De stagiairedag is leuk, educatief én de studenten leren ook de deelnemende bedrijven kennen waardoor ze later bij een sollicitatie beter weten welke mogelijkheden er in Almelo zijn. Op die manier hopen we talent voor de toekomst te behouden. Ik zeg ‘we’ want dat doe ik natuurlijk niet alleen. Alle leden van Ontdek High Tech Almelo zijn daar bij betrokken. Ideeën zijn alleen waardevol als ze ook worden uitgevoerd en dat kan je echt niet alleen.”

New call-to-action

Wij gaan jou hier dus nog wel vaker in het stadion tegenkomen?

“Jazeker! Ik zie nog zoveel kansen! Maar eerst hoop ik dat alle beperkingen door Corona snel voorbij zijn, want dat is nu echt een grote handicap. Zodra het weer kan, gaan we los! Zo willen we nog een speciale dag organiseren die meiden de voordelen van werken in de techniek moet laten zien. Want helaas blijven die nog wat achter en dat is helemaal niet nodig. Het damesvoetbal heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen, nu de carrièrekansen voor meiden in de techniek nog.”

“Ideeën zijn alleen waardevol als ze ook worden uitgevoerd en dat kan je echt niet alleen”

Annette Hagenbeek

Over voetbal gesproken; houd je zelf eigenlijk ook van voetbal?

“Ik zal de laatste zijn die zegt dat ze verstand van voetbal heeft. Buitenspel? Geen idee, wat het precies is. Maar ik vind het wel een mooie sport. De samenwerking in een team fascineert mij. Om succes te hebben moet je samenwerken, vertrouwen hebben in elkaar en samen plezier hebben in wat je doet. Die gedachte neem ik ook mee in mijn werk als HR Manager. Een afdeling werkt eigenlijk ook zoals een voetbalteam waar ieder op zijn talent moet worden ingezet. Van een spits moet je geen verdediger maken en niet iedereen moet leidinggevende zijn. Dat optimaal inzetten van talent op de werkvloer vind ik erg interessant. Voetbalcoaches doen dat heel goed. Daar kunnen wij in het bedrijfsleven zeker nog heel veel van leren. Dat is misschien wel wéér een goed idee voor een interessant event met Heracles Almelo!”