Stichting Present Almelo en Heracles Almelo gaan hun samenwerking intensiveren. Beide partijen zijn al jarenlang partners en hebben nu een nieuwe overeenkomst getekend.

Het doel van de overeenkomst is dat Present Almelo en Heracles Almelo structureler gaan samenwerken. Gedacht moet worden aan het samen uitvoeren van projecten en opzetten van acties. Een concreet voorbeeld is de Valentijnskaart die vele honderden Almeloƫrs eerder dit jaar mochten ontvangen. In het verleden ontving Heracles Almelo via Present Almelo al gasten bij thuiswedstrijden. Ook werd samen gestreden tegen eenzaamheid en armoede met verschillende projecten.

Stichting Present Almelo

Present Almelo wil in Almelo een beweging op gang brengen waarbij het vanzelfsprekend wordt om naar elkaar om te zien. De stichting wil vrijwilligerswerk inspireren en faciliteren. Deze vrijwilligers koppelt Present Almelo aan mensen die bijvoorbeeld vanwege armoede, eenzaamheid of ziekte hulp nodig hebben.

Maatschappelijke inzet Heracles Almelo

Heracles Almelo vervult naast een sportieve rol ook een belangrijke sociale rol in de regio. De club gebruikt haar impact om een positieve bijdrage te leveren op maatschappelijk gebied. De samenwerking met Stichting Present Almelo is hier een sprekend voorbeeld van.