Een volledig circulaire economie zonder afval omdat alles wat we gebruiken telkens weer wordt hergebruikt. Realiteit in 2050 stelt de Nederlandse overheid. Nu is het aan de ondernemers om daar ook op voor te sorteren. Heracles Almelo gaf alvast de voorzet door tijdens het online event ‘Circulaire innovatie in de industrie’, onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven met elkaar te verbinden.

Want circulair ondernemen gaat niet alleen over grondstoffen besparen en CO2 verminderen. Dit ‘next level’ in milieubewust zijn vraagt om innovaties op allerlei vlakken. In productdesign, grondstofgebruik en het productieproces. Maar ook in de bedrijfsvoering, huisvesting en financiering. Hoe gaan Twentse bedrijven hier mee om? Waar zien zij kansen? En waar kunnen ze hulp gebruiken? Dat werd besproken tijdens deze online meet-up georganiseerd door het innovatie-initiatief vanuit Heracles Almelo.

Als Ivar Hageman -innovatiemanager bij Heracles Almelo- het woord neemt, zijn er 46 deelnemers aangesloten in de online Zoom-meeting. Hij vertelt hoe Heracles Almelo het circulair ondernemen in de praktijk brengt en dat daarin vooral het verduurzamen van het stadion en de omgeving, een grote rol speelt.

Na deze interessante uiteenzetting, deelt Timber Haaker zijn scherm met een presentatie over circulaire economie. Haaker is als lector Business Models verbonden aan de hogeschool Saxion en is daar ook coördinerend lector van het Fieldlab ‘Circulaire Innovaties in de Maakindustrie’ (CIM). Want nu de grondstoffen wereldwijd opraken is circulair worden geen luxe, maar noodzaak. Het Fieldlab CIM kan bedrijven helpen bij die transitie. Met een interdisciplinaire aanpak kunnen goede ideeën dan ook echt duurzaam geïmplementeerd worden, zo blijkt uit een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden.

Ervaringen uit de praktijk

Ook Thijs Wansink -Managing Director van Sekisui Kasei Europe BV- deelt zijn ervaringen vanuit de praktijk. Voor dit Japanse bedrijf is het namelijk al decennialang heel normaal om milieu- en maatschappelijk bewust te ondernemen. Eerbied voor de natuur en respect voor alle betrokken partijen zit daar diep in de cultuur verankerd. Wansink stelt dan ook dat Europa zeker niet voorop loopt in het realiseren van een circulaire economie. Eerder achteraan. Hoe we die achterstand kunnen inlopen? “Door samen te werken”, is zijn antwoord. “De hele cirkel moet betrokken worden om tot innovaties te komen.”

Om er voor te zorgen dat er ook tijdens deze digitale samenkomst constructieve gesprekken opgangkomen, werd de groep opgesplitst naar verschillende ‘break-out rooms’ in de Zoom-omgeving. Daar werd onder leiding van een moderator en in bijzijn van één of meerdere studenten van de minor Circulaire Economie, doorgepraat over specifieke onderwerpen in relatie tot circulaire innovaties. Zo kon men bijvoorbeeld kiezen voor ‘Samenwerken in ketens’ of ‘Financiering van circulaire initiatieven’. Tijdens de terugkoppeling achteraf werd duidelijk dat de grootste uitdagingen rond circulair innoveren vaak te maken hebben met financiering, beperkende wet- en regelgeving en het realiseren van duurzame samenwerkingsverbanden.

De afsluiting van het event werd verzorgd door de algemeen directeur van Heracles Almelo, Rob Toussaint. Met de trainende voetbalspelers op de achtergrond, vertelt hij bevlogen over de ‘vernieuwbouw’ van hun stadion Erve Asito en hoe daar verschillende slimme duurzame oplossingen in zijn toegepast of toegepast gaan worden. Ook de omgeving van het stadion wordt daarin niet vergeten. Door de inleiding van innovatiemanager Ivar Hageman, wisten we al dat Heracles Almelo actief in gesprek is met de buren rondom het stadion om samenwerkingen aan te gaan, kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Want verduurzamen doe je samen, is ook hun gedachte.

De cirkel rond

En daarmee is de cirkel rond naar de host van dit event. ‘Samen doen’ is namelijk een van de kernpunten van het innovatie-initiatief, waar geprobeerd wordt om kennis vanuit onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven te verenigen om zo ook daadwerkelijk tot innovaties te kunnen komen. De organisatie kijkt dan ook terug op een geslaagd event. “De presentaties en de tafelsessies waren niet alleen informatief en een inspiratiebron voor de aanwezigen, maar er zijn ook concreet oplossingen besproken en gegevens uitgewisseld,” vertelt Ivar Hageman. “Het doel van dit event was om elkaar te helpen met circulair innoveren door ervaringen en strategieën uit te wisselen en dat is goed gelukt.” Maar daarmee is het nog niet klaar. De organisatie gaat nu de opbrengsten delen met de deelnemers en zal actief vragen rondom circulair innoveren gaan ophalen uit het bedrijfsleven. De online bijeenkomst vanmiddag is dus geen op zichzelf staand event, maar een aanzet tot meer.

New call-to-action