De huidige coronacrisis heeft bestaande vraagstukken rondom digitalisering voor veel bedrijven in een stroomversnelling gebracht. Wat verstaan we onder digitalisering, wat is het precies, welke stappen kunnen we zetten en wie kan mijn organisatie hierbij helpen? Deze vragen worden beantwoordt in de webinar van Robin Effing, lector Digital Intelligence & Business bij Hogeschool Saxion.

Innovatie-initiatief

Het innovatie-initiatief van Heracles Almelo wil, in samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden uit de regio graag helpen bij vraagstukken als dit. Vanuit deze doelstelling organiseerden wij voor onze innovatiepartners op donderdag 10 december 2020 een webinar over digitalisering.

Met dit event hebben wij bedrijven en overheden praktische handvaten gegeven om de volgende stap(pen) te zetten op het gebied van digitalisering, door concrete vragen te adresseren bij de juiste partijen die hiermee kunnen helpen.

Meer weten over het innovatie-initiatief van Heracles Almelo en de mogelijkheden voor uw organisatie?

New call-to-action