Heracles Almelo houdt talent in de regio door haar innovatie-initiatief. In dit initiatief is Heracles Almelo met haar partners volop in beweging. Na eerder al de regionale onderwijspartijen, haken nu ook steeds meer bedrijven en regionale overheden aan bij dit platform. Mede daardoor ontstaat nu via onze club steeds meer verbinding tussen studenten, bedrijven, onderzoekers en onderwijs.

Er wordt momenteel gewerkt aan diverse mooie projecten, gezamenlijke onderzoekvragen en we geven talent zicht op hun mogelijkheden in deze regio. Dit wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met ROC van Twente, Saxion, Universiteit Twente, regionale bedrijven, lokale overheden en studenten. Een drietal talenten gaat via ons platform afstuderen op de volgende onderwerpen en bij de volgende innovatiepartners:  

Carlijn Ruijs, Sekisui Plastics

“Sekisui Plastics maakt piepschuim. Een van de meest vervuilende industrieën. Sekisui is zich hiervan meer dan bewust en heeft als doel gesteld meer te gaan doen omtrent het recyclen en hergebruiken van de materialen. Deze mogelijkheden zijn er op het moment echter nog niet binnen het bedrijf. Tijdens mijn afstuderen bij Sekisui zal ik mij gaan bezighouden met het bedenken en hopelijk creëren van een recycling systeem waardoor Sekisui (een groot) deel van het piepschuim terug zal krijgen en deze kan hergebruiken. Zo om vriendelijker te zijn tegenover het milieu, maar ook zo het goede voorbeeld te geven aan andere bedrijven.”

Nienke Hobert, stadion Erve Asito, Heracles Almelo

‘Het afstudeeronderzoek dat ik ga uitvoeren gaat over het verduurzamen van Erve Asito, het stadion van Heracles Almelo. Het doel is om een lange termijn plan (1-5 jaar) op te stellen voor verduurzaming. Hierbij kan worden gedacht aan o.a. zonnepanelen, het hergebruiken van regenwater, duurzame verlichting en het verminderen van afval na de wedstrijden. Er wordt ook gekeken hoe de partners van het Innovatieproject van Heracles Almelo en lectoraten en practoraten van de onderwijspartners kunnen aansluiten op deze gewenste verduurzaming van het stadion.’

Julia Beunk, Urenco

“Mijn naam is Julia Beunk, studente International Business and Languages. Vanaf begin februari begin ik met mijn afstudeeronderzoek bij een van de partners van het innovatie project van Heracles Almelo. Via Ivar Hageman van Saxion ben ik al snel gekoppeld met een bekend bedrijf uit de regio. Na een goed en vooral leuk gesprek met mijn scriptiebegeleidster heb ik voor dit bedrijf gekozen. Ik ben erg enthousiast hierover en vind het mooi dat er vanuit het bedrijfsleven interessante vraagstukken komen voor studenten. Dit biedt voor mij als student mooie persoonlijke kansen en ik ben benieuwd naar komend halfjaar, mijn onderzoek en natuurlijk de resultaten. Mijn afstudeeronderzoek heeft, in tegenstelling tot de andere onderzoeken een geheimhoudingsverklaring, maar ik overleg met mijn opdrachtgever welke aanbevelingen ik kan delen. In Juli hoop ik trots mijn diploma op te kunnen halen. Ik kijk er naar uit om hierna het bedrijfsleven te ontdekken en mijn talent in Twente in te gaan zetten.”

Harry Broeze Foto’s