Heracles Almelo en FC Twente willen met ingang van het seizoen 2020-2021 op gelijkwaardige basis invulling geven aan de gezamenlijke jeugdopleiding. Beide clubs hebben daartoe een intentieovereenkomst getekend. De komende maanden wordt gewerkt aan het definitief vormgeven van de plannen.

FC Twente en Heracles Almelo voeren al sinds 2003 een opleiding in gezamenlijkheid. Om de concurrentie uit andere delen van Nederland en uit het buitenland het hoofd te bieden is besloten tot een intensere samenwerking. Tim Gilissen, technisch manager van Heracles Almelo: “De jeugdopleiding moet in het teken komen te staan van het ontwikkelen van regionaal talent. Vanuit die visie staat samenwerking boven concurrentie.”

Ted van Leeuwen, technisch directeur van FC Twente: “De academie heeft de spelers straks meer te bieden. Een uitstroom naar twee Eredivisieclubs in plaats van een. De kans dat te bereiken is groter wanneer er op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt wordt.”

Toewerken naar definitieve samenwerkingsovereenkomst

“Gesprekken over de vernieuwde samenwerking zijn in het afgelopen jaar op constructieve wijze gevoerd”, vertelt Gilissen. Nu de intentieovereenkomst door beide clubs is ondertekend, wordt overgegaan tot de tweede fase in de totstandkoming. Gilissen: “Daarin wordt toegewerkt naar de definitieve samenwerkingsovereenkomst, waarin onder meer praktische zaken, overlegstructuur en de definitieve begroting worden opgenomen. We moeten beseffen dat er nog een hoop werk te doen is, maar er is wederzijds vertrouwen in een positief resultaat.”

Ted van Leeuwen: “Behalve de veranderingen in de competitiestructuur vanuit de KNVB die voor alle clubs gelden, zal er in de praktijk niet direct veel veranderen. We starten met de opleiding van FC Twente zoals die nu al bestaat, op de accommodaties die nu al gebruikt worden. We respecteren de bestaande contracten met de gemeente Enschede en Hengelo. Er komt een ander shirt. Ook willen we de relatie met de amateurclubs in de regio verder verbeteren. Dit seizoen hebben we hiervoor een aanzet gegeven door de invoering van enkele steunpunten voor de jongste jeugd, die wat langer in de vertrouwde omgeving van hun amateurclub kan blijven.”

De directie wordt gevormd door de technisch verantwoordelijken van FC Twente en Heracles Almelo. Uiteindelijk is het doel meer maatwerk te leveren voor het regionale talent. Voor spelers wordt het aantrekkelijker, de kans op een Eredivisieclub wordt groter en het aantal stageplaatsen bij eerste elftallen verdubbelt.

Heracles Almelo en FC Twente tekenen de intentieovereenkomst – Van links naar rechts: Dennis Schipper (Voorzitter Raad van Commissarissen FC Twente), Tim Gilissen (Technisch Manager Heracles Almelo), Paul van der Kraan (Algemeen Directeur FC Twente), Rob Toussaint (Algemeen Directeur Heracles Almelo), Ted van Leeuwen (Technisch Directeur FC Twente), Hans Bredewoud (Voorzitter Heracles Almelo).