Voorafgaand aan de wedstrijd Heracles Almelo – Excelsior heeft Heracles Almelo in het kader van het innovatie-initiatief een bijeenkomst georganiseerd met vele partijen uit het bedrijfsleven, het regionale onderwijs, de overheid en uiteraard de club zelf. 

Burgemeester Arjen Gerritsen hield een boeiend betoog over de kracht van onze regio en het belang van het innovatie-initiatief van Heracles Almelo daarin. In de onderlinge verhouding tussen onderwijs, overheid, voetbal en bedrijfsleven sprak hij over de vele mogelijkheden en kansen voor de regio Oost. Daarbij benadrukte hij dat het hier niet enkel om de gemeente Almelo gaat, maar dat dit initiatief ook veel mooie kansen biedt voor omliggende gemeenten. 
Dat de door studenten uitgevoerde innovatieve projecten in het Heracles Almelo stadion een uiteenlopend karakter gaan hebben (zoals hightech, maatschappelijk of duurzaam), bevestigt dat het hier gaat om een initiatief dat vele belanghebbenden uit de regio raakt. Volgens de burgemeester een uitgelezen kans om uitdagingen in de regio Oost gezamenlijk met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven aan te pakken.

Vervolgens hield de innovatiemanager van Heracles Almelo, Ivar Hageman, een inspirerende presentatie over een tweetal boeken die goed passen bij de innovatie-activiteiten van de club, te weten “De Kunst van Duurzaam Presteren (Bas Kodden)” en “De Waardenvolle Club (Frank van Eekeren)”. Het innovatie-initiatief van Heracles Almelo krijgt, getuige de vele enthousiaste reacties en grote betrokkenheid, inmiddels steeds verder vorm. 

Voor vragen omtrent het innovatie-initiatief kunt u contact opnemen met de afdeling Commercie.