Deze week staat de themaweek Opleiden en Ontwikkelen centraal. Maatschappelijk Heracles Almelo brengt diverse projecten en subthema’s onder de aandacht waarin opleiden en ontwikkelen de boventoon voeren.

Volgende week gaat het nieuwe project ‘Gezond in je wijk’ van start. Meerdere partners bundelen de krachten en zetten zich in voor het beter functioneren van specifieke doelgroepen in de huidige maatschappij.

Samenwerkende partners 
De samenwerkende partners zijn Bibliotheek Almelo, Sportbedrijf Almelo, Avedan Welzijn, ROC van Twente, Gemeente Almelo en Heracles Almelo. Gezamenlijk gaan zij zich inzetten om met name de gezondheid te bevorderen. Hierbij valt te denken aan gezond bewegen, gezonde voeding, maar zeker ook een gezond zelfbeeld. De achterliggende gedachte hierbij is dat een mens beter kan functioneren als men beter in zijn/ haar vel zit.

Nog een andere partner is buurvereniging Oranje Nassau. Daar zal de eerste groep starten. Deze groep zal bestaan uit vrouwen die de Nederlandse taal niet of niet goed machtig zijn. Een volgende groep kan overigens weer bestaan uit een totaal andere samenstelling.

Gezond in je wijk 
Mensen ontmoeten, samen sporten en samen leren. Dat is waar het bij Gezond in je wijk om draait. Kortom; deelnemers aan dit project krijgen vanuit alle instanties volop mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen op meerdere leefstijl vlakken.

Heracles Almelo zal in de vorm van een rolmodel betrokken zijn en tracht facilitair van toegevoegde waarde te zijn bij dit geheel. Ook levert de club expertise op het gebied van bijvoorbeeld gezonde voeding. In die rollen wil Heracles Almelo de uitvoerende partners ondersteunen en het geheel versterken.