Waar mensen rouwen, past een respectvolle houding en aandacht voor het persoonlijke verdriet. Na 35 jaar in het vak, weet Pedro Swier als geen ander wat de impact van de dood voor nabestaanden is en welke positie een uitvaartbegeleider daarin neemt. Een portret van een man die zijn sporen in het vak ruimschoots heeft verdiend.

Sinds april van het afgelopen jaar is Pedro Swier algemeen directeur van Vredehof. Een onderneming in de uitvaartbranche die dit jaar haar 150-jarig bestaan mag vieren. Terugkijkend op het afgelopen jaar, stelt Pedro Swier dat het hem goed is bevallen. “In feite oefen ik nog steeds hetzelfde vak uit: het verzorgen van uitvaarten voor mensen die een dierbare hebben verloren. Ik heb er alleen een andere rol bij gekregen: zorgen voor een steady bedrijfsvoering, zodat we deze uitvaarten ook in de toekomst op respectvolle wijze kunnen blijven doen.” En dat lukt hem aardig: “Vredehof staat er goed voor, wij spelen een belangrijke rol in de uitvaartbranche en delen graag kennis en expertise met vakgenoten. Ik ben echt iemand die het samen met het team doet. Ik sta graag tussen de mensen en ben wat minder het type van bestuurder. Ik ben op mijn best als ik zie dat het team op respectvolle wijze met elkaar samenwerkt om een afscheid zo goed mogelijk vorm te geven. Het is geweldig dat wij dit jaar het 150-jarig bestaan van Vredehof mogen vieren. Dat jubileum vieren we dan ook echt samen, alle activiteiten worden door de medewerkers bedacht en vorm gegeven, of dat nu activiteiten voor de samenleving zijn of een jubileumfeest voor onszelf.” Swier geeft aan dat er door het hele jaar verschillende activiteiten worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan lezingen, maar ook aan maatschappelijke activiteiten.

Landelijk Team Forensische Opsporing
Pedro Swier is geen onbekende in de regio, en zeker niet in het vak. Inmiddels is hij 35 jaar werkzaam in de uitvaartbranche en werkt hij al een kwart eeuw bij Vredehof. Door de jaren heen heeft de samenleving hem leren kennen als iemand die dicht bij de mensen staat, maar ook als een professional die zijn expertise graag bij complexe zaken inzet. Een mooi voorbeeld van deze expertise-inzet is zijn bijdrage aan de identificaties van de MH17-slachtoffers. “Het is toch wel een heel bijzondere gebeurtenis in mijn professionele leven geweest”, vertelt Swier. “Als lid van het Landelijk Team Forensische Opsporing (onderdeel van het KLPD) was ik betrokken bij de identificatie van de slachtoffers van de ramp met de Boeing 777 van Malaysia Airlines, die op 17 juli in de Oekraïne neerstortte. Lichamelijke resten in al haar vormen zijn door mijn handen gegaan. Hoewel nabestaanden hun dierbare vaak niet meer als zodanig konden herkennen, is ons werk toch van onschatbare waarde geweest. Wij hebben door technische werkzaamheden stoffelijke resten weer een naam gegeven. Alleen dat al is voor nabestaanden een zaak van grote waarde. Dat ze iets tastbaars overhouden aan een ramp die zo ontzettend zinloos is geweest.”

Ook de tsunami in Thailand, jaren daarvoor, heeft impact op hem gehad. Als lid van het LTFO heeft hij 7 weken geholpen bij het identificeren van slachtoffers. Het heeft niet alleen indruk op hem gemaakt als professional, maar zeker ook als persoon. 

Pedro Swier begon met het uitvoeren van werkzaamheden voor het LTFO na de vreselijke gebeurtenis op zaterdag 13 mei 2000 in Enschede, de vuurwerkramp. Hij was in de nasleep van de ramp verantwoordelijk voor de coördinatie van de slachtoffers. Door zijn inzet was een rol in het Landelijk Team Forensische Opsporing een logisch vervolg. 

Kennisdeling in de branche
Na 35 jaar in het vak en 25 jaar dienstverband bij Vredehof kun je wel stellen dat Pedro Swier de weg in de uitvaartbranche goed kent. Het is dan ook bijna vanzelfsprekend dat hij nu aan het hoofd staat van het 150-jarig Vredehof. Naast het werk voor het Landelijk Team Forensische Opsporing, vindt hij het belangrijk dat de kennis binnen Vredehof gedeeld wordt met anderen. “Daar worden we allemaal beter van en dat heeft weer als resultaat dat we de nabestaanden optimaal van dienst kunnen zijn. Daarnaast proberen we ook altijd op het maatschappelijk vlak ons steentje bij te dragen, bijvoorbeeld door het ondersteunen van verschillende sportverenigingen, maar vrijwilligersverenigingen als de Klup uit Almelo en natuurlijk door donaties vanuit het Donatiefonds van Vredehof.

Daarnaast is Vredehof dit jaar al 10 jaar als sponsor betrokken bij Heracles. Een mooie samenwerking waar reclame maken via advertenties en boarding bij het veld wordt gecombineerd met netwerken via de Businessclub van Heracles. Dat vind ik ook zo mooi aan de uitvaartbranche: het is heel divers, maar de menselijke maat blijft altijd voorop staan. Respectvol omgaan voor wie je werkt, elke dag weer. Want één ding is zeker: met een uitvaart heb je maar 1 kans om het goed te doen. En dus doen we elke dag ons uiterste best om nabestaanden dat respectvolle afscheid te geven waar ze recht op hebben.”