– Wat is de toekomst van de Twentse industrie? De impact van nieuwe technologie op Twents vakmanschap.
– Wat zijn de eisen, wensen en ervaringen van Twentse technici? De resultaten van een grootschalig (undercover) onderzoek.
– Wat zijn de kenmerken van het Twentse vakmanschap van de toekomst?

Deze vragen worden beantwoord aan de hand van vijf thema’s en werksessies, waarin gewerkt wordt met concrete bedrijfscases en experts vanuit Saxion, Universiteit Twente en ROC van Twente.

1. Behouden van technisch talent

Wat zijn best practices in het behouden van technici in deze regio? Hoe wordt een voor hen aantrekkelijke baan en organisatie ingericht en wat zijn evidenced-based inzichten in de eisen die Twentse technici stellen aan een werkgever? In deze sessie gaan we aan het werk met het behouden van technici in deze regio. 

2. Hoe kunnen mens en technologie (beter) samenwerken?

Hoe kunnen we de kwaliteit van mens en technologie optimaal benutten om te komen tot effectieve mens-machine samenwerking en innovatie? Hoe moeten medewerkers worden meegenomen bij de invoering van nieuwe technologie? Wat werkt wel en niet in het optimaal benutten van nieuwe technologie? In deze sessie gaan we aan het werk met het inrichten van een optimale samenwerking tussen mens en technologie

3. Hoe geef je leiding aan ontwikkeling van technici?

Wat werkt wel en niet in het stimuleren van continu ontwikkeling van technici? Wat stimuleert en remt Twentse technici om bij te blijven met veranderingen in het bedrijf? Welke interventies van de direct leidinggevende zijn effectief in het bevorderen van continu ontwikkeling? In deze sessie gaan we aan de slag met het interventies die het leidinggeven aan de ontwikkeling van technici bevorderen. 

4. Hoe zet je technici in hun kracht voor innovatie?

Hoe benutten we de kwaliteiten van vakmensen optimaal om te komen tot bottom-up innovatie? Welke instrumenten heb je nodig om de werkvloer te stimuleren om innovatief bezig te zijn? Hoe begeleid en faciliteer je technici met goede innovatieve ideeën? Hoe spelen we in op de wensen en profielen van verschillende groepen technici? En wat kunnen managers doen om deze ideeën goed te coördineren en te laten landen in de organisatie? In deze sessie gaan we werken aan praktische toepassingen om vakmanschap optimaal te benutten voor innovatie. 

5. Hoe richt ik een goede samenwerking in tussen onderwijs en bedrijfsleven?

Hoe kunnen bedrijven en onderwijs samenwerken in het vormgeven van aantrekkelijk en praktijkgericht onderwijs voor het vakmanschap van de toekomst? Hoe kan de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven worden bevorderd voor startende technici? Hoe komen we tot flexibele ontwikkelingstrajecten voor technici, die direct aansluiten op bedrijfsuitdagingen? In deze sessie gaan we aan de slag met het inrichten van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.