De Heracles Goldstars is een initiatief vanuit het project Walking Football Nederland. Heracles Almelo is een van de trotse voorlopers van de Walking Football sport in Nederland. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat de speler tijdens een partijtje niet mogen rennen. Slidings zijn verboden en de bal mag niet boven heuphoogte komen.

Sinds 2014 is er een heren Walking Football team bij Heracles Almelo en sinds 2020 is er een vrouwen team. De deelname voor mannen aan de Goldstars is mogelijk vanaf 55 jaar. Voor vrouwen is deelname mogelijk vanaf 40 jaar. Elke woensdag trainen de spelers  vol enthousiasme in het stadion van Heracles Almelo. De vrouwen starten om 10.30 uur en trainen tot 11.45 uur. Aansluitend trainen de heren van 12.15 uur tot 13.30 uur.  De trainer is een gediplomeerde Heracles trainer. De sociale verbondenheid tussen de doelgroep stimuleren we door een kopje koffie vooraf en een gezellige nazit, de 3e helft. Soms met een speciaal programma.

Naast de wekelijkse trainingen doen de Heracles Goldstars met enige regelmaat mee aan toernooien. De spelers bezoeken zowel regionale, landelijke als internationale toernooien. Heracles Goldstars organiseren ook jaarlijks hun eigen internationale Walking Football toernooi, de Almelo City Cup. Kijk voor meer informatie op de website van de Heracles Goldstars.

Doel

  • Het in standhouden van een Walking Football team bij de BVO Heracles Almelo
  • Als ambassadeur en initiatiefnemer fungeren van het introduceren van Walking Football bij amateur verenigingen in de regio Twente
  • Het periodiek organiseren van een internationaal Walking football toernooi, namelijk de Almelo City Cup

Recent nieuws vanuit ‘Heracles Goldstars’