Heracles Foundation – maandoverzicht oktober

Zoals altijd heeft de Heracles Foundation weer twee bewogen maanden gehad. Twee maanden waarin veel projecten zijn gestart. Projecten die we vorig jaar hebben gedraaid, maar ook nieuwe projecten. Hieronder lichten we een aantal projecten toe.

Elektrisch Rolstoelvoetbal
De Heracles Foundation gaat zich hardmaken om het Elektrisch rolstoelvoetbal naar het oosten te brengen. Elektrisch rolstoelvoetbal is een sport waarbij mensen met een handicap die gebonden zijn aan een rolstoel, de grootste sport van Nederland kunnen ervaren.

Samen met Sportbedrijf Almelo, Stichting Jirah, gemeente Almelo en de KNVB wordt het komende jaar gebruikt om een basis te creëren waarop deze sport zich kan vestigingen in Almelo. De eerste aanzet is gedaan. De KNVB heeft vier rolstoelen beschikbaar gesteld die een jaarlang in bruikleen zijn genomen. Tweemaal per maand wordt er op de vrijdagmiddag een training georganiseerd in de IISPA om de doelgroep kennis te laten maken met de sport.

Het doel is om volgend jaar zomer genoeg deelnemers en gelden (subsidies en sponsoren) te hebben zodat het project duurzaam ondergebracht kan worden bij Heracles Almelo Futsal in samenwerking met de Heracles Foundation.

Heracles Ultimate Team
In samenwerking met de Internationale Schakel Klas (ISK) van het Erasmus te Almelo zijn we Heracles Ultimate Team gestart. Sinds september is deze klas begonnen aan het project Heracles Ultimate Team, ook wel Maatschappelijke Diensttijd genoemd (MDT). Een project dat wij in samenwerking met de Eredivisie en 17 ander betaald voetbalorganisaties doen en dat in het teken staat van het ontmoeten van mensen, iets terug doen voor de maatschappij en het leren ontdekken van je eigen talenten. In de eerste paar weken zijn de deelnemers bezig geweest met het maken van hun eigen POP dat gericht is op hun eigen toekomst. Ook hebben ze een workshop pizza maken gehad bij Domino’s en hebben ze uit eigen initiatief bloemen met een persoonlijk bericht uitgedeeld bij woonzorginstelling Het Weggeler. Dit allemaal onder leiding van Noël Oude Bennink. Zoals niet onopgemerkt is gebleven is Noël volledig bij dit project aangehaakt als begeleider. Zie hieronder een kleine impressie van één van de workshops:

Heracles Werkt
Op 19 oktober zijn we in samenwerking met USG Restart en de gemeente Almelo afgetrapt met nieuwe deelnemers. Waar wij vorig jaar 12 deelnemers hebben kunnen helpen met hun zoektocht naar een betaalde baan of een opleiding, gaan wij ons dit jaar inzetten voor 14 deelnemers. De aftrap was in het Hart voor Heracles en de deelnemers leken erg enthousiast. Elke dinsdag zullen zij in het stadion zijn voor workshops. Deze workshops zullen bijdragen aan het klaarstomen van de deelnemers richting een betaalde baan en/of opleiding. Ook zullen de deelnemers onder leiding van Noël Oude Bennink twee keer per week een voetbaltraining in het stadion krijgen. Het project zal zes maanden duren.

Heracles Passend Voetbalteam
Heracles Almelo is gestart met haar eigen Passend Voetbalteam. Regionale voetbaltalenten, met een beperking, vertegenwoordigen onze zwart-witte trots voor een heel seizoen lang! De spelers van het Heracles Passend Voetbalteam worden behandeld als echte Heracles Almelo-voetballers. Eens per maand zal er, onder leiding van trainer Peter van Meerten, getraind worden in het stadion. Ondanks dat iemand een beperking heeft, willen wij laten zien dat het mogelijk is om op hoog niveau te spelen.

Met het Heracles Passend Voetbalteam wil Heracles Almelo een podium creëren voor sporters met een beperking. Ondanks dat iemand een beperking heeft willen wij laten zien dat het mogelijk is om voor Heracles Almelo te spelen. Heracles Almelo hoopt hiermee het Passend Voetbal een mooie impuls te geven in de regio en sportparticiptie te stimuleren onder kinderen met een handicap. Want sport versterkt je gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Door samen te sporten leer je namelijk ook nieuwe vrienden en vriendinnen kennen.

Samenwerking Go Ahead Eagles
Tijdens de oudste derby van Nederland, Go Ahead Eagles – Heracles Almelo, hebben wij aandacht gevraagd voor eenzaamheid in onze provincie. Beide clubs zetten zich samen in voor de ouderen. Wij hebben beiden namelijk een Walking Football-team. Rode draad tijdens de campagne: ‘Thuis bij Overijsselse Oudste Derby’ is dat Go Ahead Eagles en Heracles Almelo waar mogelijk de handen ineen slaan. Voetbal moet verbinden, het moet een thuis voor iedereen zijn. Een Home of Football. De twee oudste Walking Football-spelers van beide clubs gaven daarvoor het startsein door de campagne letterlijk af te trappen. Tijdens de returnwedstrijd in Almelo zullen deze twee Walking Football-teams van beide ploegen ook een onderlinge wedstrijd spelen in het stadion van Heracles Almelo. Gedurende de campagne staan er daarnaast nog meer activiteiten op het programma om meer aandacht te vragen voor de ouderen onder ons.

Samenwerking Provincie
Velen hebben het mogelijk al voorbij zien komen. Afgelopen maanden zijn wij achter de schermen bezig geweest met het formaliseren van de samenwerking tussen Provincie Overijssel en de vier Overijsselse Betaalde Voetbalorganisaties. Samen gaan wij ons aankomende twee jaar inzetten voor maatschappelijke vraagstukken. De samenwerking heeft als doel om mensen meer te laten bewegen, bewust te laten worden van een gezonde leefstijl en sociaalmaatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Concreet zijn er drie thema’s gekozen waaraan gewerkt gaat worden: ‘Iedereen welkom in de sport’, ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ en ‘Leesvaardigheid’. De thema’s sluiten aan bij de persoonlijke ambitie van de clubs en de provincie. Bovendien zijn dit ook de onderwerpen die op lokaal niveau in gemeenten spelen. Verder omvat de samenwerking drie actielijnen:
1. Leren van elkaar
2. Een gezamenlijke activiteitenagenda
3. Versterken van het lokale en regionale netwerk

Kinderboekenweek
Ook dit jaar zijn wij weer aanwezig geweest bij basisscholen om het lezen te stimuleren. Onder leiding van Gerco Assies, stagiaire van de Heracles Foundation, gingen Roosken, De Keersmaecker en de Keijzer naar twee basisscholen in Almelo en één in Wierden. Met het bezoek van de speles bij de basischolen proberen wij het lezen te stimuleren en hiermee ons in te zetten om laaggeletterdheid tegen te gaan. Lezen kan namelijk ook heel leuk zijn!

Heracles Foundation – wedstrijdsponsor van #HERUTR
Wat een eer! De Heracles Foundation mocht op 16 september voor de wedstrijd Heracles Almelo – FC Utrecht wedstrijdsponsor zijn. Op deze manier kregen wij de mogelijkheid om de Foundation wat meer aandacht te geven. En dit heeft zeker wat vragen opgeroepen bij partijen. Wij zijn blij geweest met deze kans en hopen volgend jaar weer een mogelijkheid aangereikt te krijgen.

Meer dan voetbal congres
Op 18 oktober zijn wij naar de Galgenwaard afgereisd om het ‘Meer dan voetbal’ congres bij te wonen. Een dag dat in het teken stond van maatschappelijke en duurzame thema’s. Tijdens dit congres mochten wij ook een cheque in ontvangst nemen ter hoogte van €2.500,-. Dit bedrag komt volledig ten goede aan het project ‘Sport & Speel Goed’. Zie meer informatie over dit project op: https://www.heracles.nl/foundation/kansengelijkheid/sport-speel-goed/. Omdat wij als Foundation lid zijn van EFDN, krijgen wij de mogelijkheid om een project op te geven voor een funding. Hierin zijn er verschillende gradaties. Hoe meer lidmaatschap je betaald, hoe hoger het bedrag aan funding is. 

EFDN conference Athene
Afgelopen april waren wij te vinden in Sevilla voor de EFDN conference. In november gaat dit in Athene plaatsvinden. Drie dagen lang zullen wij ondergedompeld worden in maatschappelijke thema’s en zullen wij de tijd krijgen om kennis uit te wisselen met heel veel andere Europese clubs.