Heracles Almelo hecht veel waarde aan sportiviteit en respect. Iedereen zou moeten kunnen sporten, ongeacht leeftijd, afkomst en lichamelijke mogelijkheden. Sportief zijn en je ook daadwerkelijk sportief gedragen zijn twee dingen. Respect hebben voor elkaar is in deze tijd niet altijd vanzelfsprekend. In deze week van Sportiviteit en Respect aandacht voor verschillende projecten / activiteiten waar Heracles Almelo aan verbonden is. Iedere dag (te beginnen met dinsdag) lichten we één deelnemer van een project uit. Hem / haar vragen we onder andere naar de ervaringen, ontwikkelingen en omgangsvormen.

Jong en oud komt aan bod. In de verschillende leeftijdscategorieën wordt er anders gekeken naar samen zijn, samenspelen en sportief bezig zijn. Is het logisch dat er respect voor elkaar is? Wil je ouder dat (in geval van minderjarigen) of is dat misschien wel je drijfveer om aan een bepaalde activiteit mee te doen? De antwoorden op deze vragen zijn uiteenlopend en soms verrassend.

Deze week is er specifiek om aan te geven waar Heracles Almelo (maatschappelijk) voor staat. Ook wordt inzicht gegeven in een greep van de projecten / activiteiten die er onder de vlag van Heracles Almelo, met de samenwerkende partners, in de regio uitgevoerd worden. Uiteraard gaat het hierbij om zaken waar actief sporten en bewegen voorop staat.

Volg vanaf morgen de verhalen van Gino, Guusje, Sven, Mats en Hans.